Vorige

Tax technology

Verplichtingstelling vanwege belang

Voor het eerst heeft het bestuur van het RB in 2021 besloten vier PE-punten verplicht te stellen voor alle leden. Die punten moeten behaald worden voor het thema tax technology. Het gaat daarbij tenslotte om een onomkeerbare trend die het fiscaal vakgebied raakt. Het belang ervan wordt onderstreept met de verplichtstelling. Vanaf begin 2022 worden -als aanvulling op de eerdergenoemde programma’s- ook korte cursussen rond het thema tax technology aangeboden. Daarmee is een aanbod op maat gerealiseerd; iedereen kan een eigen keuze maken als het gaat om duur en niveau van het onderwijs.

Diverse programma’s

Tax technology is een belangrijk aandachtspunt uit het strategisch plan van het RB. Uit een verkenning die aan dat plan voorafging, kwam naar voren dat technologische ontwikkelingen zich niet alleen in hoog tempo voltrekken maar dat de fiscaliteit - en dus de belastingadviseur- daarmee ook te maken krijgt. In 2020 is er een ledenonderzoek gehouden waar meer dan 1.000 RB’s zich uitspraken over dit thema. De belangrijkste conclusie is dat er behoefte is om meer over dit onderwerp te weten en het concreet te maken voor de fiscale mkb-adviespraktijk.

In 2021 lanceerde het RB daarom -in samenwerking met Wolters Kluwer- een laagdrempelig, praktisch ingestoken onderwijsprogramma, dat in eigen tempo te volgen is en gericht is op het mkb. In dit traject zitten, naast individueel te volgen e-learnings, ook bootcamps waarin issues besproken worden met vakgenoten. Daarnaast is er een programma op wetenschappelijk niveau, gemaakt in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam. De verschillende programma’s gaan niet alleen over fiscaliteit maar ook over technische onderwerpen. Op RB.nl is een lijst te vinden met het aanbod rond het thema tax technology.