Vorige

Positionering

Merkidentiteiten

In 2021 is in samenwerking met het bestuur, het bureau en een extern marketingbureau vastgesteld dat het RB drie identiteiten kent:

Voor het positioneren van het RB als vereniging staat de combinatie van kennis over de fiscaliteit én het mkb centraal. Daarmee kan het RB een unieke positie innemen. Het fiscaal kenniscentrum speelt daarbij een belangrijke rol. Verder is relevant dat de vereniging ‘staat’ voor zo’n 6.500 leden. Rond onderwijs gaat het erom het RB neer te zetten als dé fiscale opleider voor de mkb-adviespraktijk; daar is in 2021 al expliciet op ingezet. Daarnaast wordt gewerkt aan plannen om de naamsbekendheid van de RB, als fiscalist die kwaliteit levert, te vergroten en beter vindbaar te maken voor mkb-ondernemers.

Position papers

Het RB beter op de kaart zetten: het was dé reden voor de verhuizing naar Den Haag. Ondanks corona zijn de contacten met stakeholders geïntensiveerd en heeft de vereniging op verschillende manieren van zich laten horen. Zo zijn er onder andere drie position papers verschenen over:

In de media zijn verschillende reacties verschenen. Ook is er een verdiepend artikel (over de BOR) in het Fiscaal Praktijkblad geplaatst. Verder is vanuit de Belastingdienst positief gereageerd op het initiatief van het RB rond de regulering van het beroep. Ook de staatssecretaris heeft zich hierover in positieve zin uitgelaten in een brief naar de Tweede Kamer.

Overleggen

In 2021 zijn tal van overleggen gevoerd met relevante stakeholders (de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën, MKB-Nederland, Tweede Kamerleden, et cetera), zowel op het niveau van bestuur en directie als ambtelijk.