Vorige

Onderwijs II

Ledenonderzoek PE

Permanente educatie (PE) gaat de leden aan het hart. Dat bleek uit de grote respons (ruim 2.100 reacties) op het ledenonderzoek dat in 2021 werd gehouden. De belangrijke conclusies uit het onderzoek:

Nieuwe programma’s

In 2021 zijn diverse programma’s geïntroduceerd. Daarbij gaat het om een clustering van onderwijsaanbod (waaronder cursussen, e-learnings, webinars, et cetera) rond een bepaald thema of voor een specifieke doelgroep. Zo zijn in 2021 twee programma’s rond thema tax technology van start gegaan (‘Digitale transformatie en tax technology voor de fiscalist’ en ‘Tax & technology’) en zijn de voorbereidingen getroffen voor het programma Vrouwen in de fiscaliteit.

PE-regelement

In 2021 heeft het bestuur een vernieuwd PE-reglement vastgesteld. Centraal daarin staat de verplichting om 80 PE-punten te behalen binnen twee jaar, waarvan ten minste 40 fiscaal. Ook zijn er voor het eerst (vier) punten gekoppeld zijn aan een verplicht onderwerp, namelijk tax technology.