Vorige

Leden

Ledenaantallen en -kenmerken

In 2021 begonnen we met 6.662 leden en eindigden we met 6.502 leden. Van die 6.502 leden was 13% Jong RB-lid (jonger dan 36 jaar), 24% was tussen de 36 en 44 jaar, 32% tussen de 45 en 54 jaar en 31% was 55 of ouder. Een positieve ontwikkeling is de stijging onder Jong RB-leden met 3% t.o.v. het jaar ervoor. Ook qua man/vrouw-verdeling zien we een lichte verschuiving. Aan het eind van 2021 was 27,6% vrouw, ten opzichte van 27,3% in 2020.

Ledencontact

Ook in 2021 was er op tal van manieren en over uiteenlopende onderwerpen contact met de leden. Zowel fiscale vragen als vragen rond de RB Academy en permanente educatie werden gesteld. Daarnaast was er regelmatig contact met de tien grote kantoren; de algemeen directeur nam die voor haar rekening. Accountmanagement bezocht een belangrijk deel van de overige kantoren. In 2021 lag de focus op kantoren met 5 of meer RB-leden.

Ledenonderzoek

Onderzoek naar de idee├źn en behoeften van de leden is binnen het RB belangrijk. Zo werd in de zomer van 2021 onderzoek gedaan rond PE en eind 2021 naar duurzaamheid, een belangrijk thema uit het strategisch plan. Op basis van de uitkomsten van dit laatste onderzoek is in 2021 gestart met het verder vormgeven van diverse activiteiten rond dit thema.