Vorige

Jubileum 90 jaar

Jubileumevents

Op 12 maart bestond de vereniging officieel 90 jaar. Op 21 maart werd het jubileumjaar afgetrapt in de vorm van ‘Fiscale stemmen’, een online discussieprogramma rond de verkiezingen. De maand daarna volgde een webinar rond Tax technology. Daarin werd het belang van voorbereid zijn op technologische ontwikkelingen opnieuw neergezet. Vanaf eind 2021 kunnen leden zich daar verder op oriënteren via een tweeledig onderwijsaanbod: een praktisch programma dat gemaakt is in samenwerking met Wolters Kluwer en een meer theoretisch traject dat ontwikkeld is samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het derde jubileumevent stond in het teken van Prinsjesdag en in november kwamen de jonge RB-leden in beeld. Zij konden het vierde evenement bijwonen met als titel ‘Een nieuwe balans’. Aan de orde kwamen de werk-/privébalans, maar ook het thuiswerken en de krappe woningmarkt. Tenslotte werd het jubileumjaar op 17 december afgesloten met een terugblik op 2021 in een informele setting. Bekijk hier een compilatie van het jubileumjaar.

Jubileumnummer Het Register

In het jubileumnummer van Het Register stonden de leden centraal. Letterlijk, met mooie verhalen en portretten. Daarnaast was er aandacht voor de historie. Oud-voorzitters kwamen aan het woord, verschillende panden waarin het RB en haar rechtsvoorgangers bureau hielden passeerden de revue en de belangrijkste belastingen uit 1931 werden beschreven. Ook was er aandacht voor onderwijs, een taak waar de beroepsvereniging zich al tientallen jaren mee bezig houdt. Maar ook een aandachtsgebied dat de komende jaren aan verandering onderhevig zal zijn.

Ook reflecteerden diverse stakeholders op het jubileum van het RB. En verder was er aandacht voor de handel en wandel van belastingadviseurs in de oorlogsjaren. Maar ook voor de positie van vrouwen in de fiscaliteit en het belang van aandacht daarvoor.