Vorige

Fiscale kennis- en informatievoorziening

Fiscale informatievoorziening

Voor het RB is essentieel dat ieder lid toegang heeft tot actuele en kwalitatief goede fiscale informatie. Daarmee wordt de kwaliteit van de fiscale dienstverlening door leden geborgd. In 2020 is daarom een start gemaakt met het project fiscale informatievoorziening. Doel daarvan is verbetering en versnelling van het aanbod van informatieproducten aan de leden.

In 2021 is bekeken welke externe samenwerkingen aan te gaan om de leden zo optimaal mogelijk te bedienen. In 2022 worden deze samenwerkingen uitgewerkt in werkelijke producten.

Fiscaal en meer

Fiscaal en meer is een voorbeeld van externe informatievoorziening. Het is een ledenvoordeel waarmee ieder lid van de vereniging kan beschikken over een fiscale databank. In 2021 zijn er 375 licenties verkocht aan met name RB-leden werkzaam als zelfstandig belastingadviseur of bij een klein kantoor. De accountmanagers van het RB hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Bureau Vaktechniek

De fiscalisten van Bureau Vaktechniek vervulden ook in 2021 een belangrijke rol als het gaat om het informeren van de leden. Zij hebben de basis gelegd voor de ontwikkeling van een gefaseerde informatievoorziening, namelijk een nieuwsbericht, gevolgd door een RB praktijkwijzer (deels in afstemming met de vakinhoudelijke commissies) en daarna (eventueel) een notitie over een bepaald onderwerp. Op die manier worden leden vanaf 2022 op verschillende momenten en met een uiteenlopende mate van verdieping ‘bijgepraat’.

In 2021 heeft Bureau Vaktechniek 2692 vragen van RB-leden beantwoord. 1606 kwamen per mail binnen, 1092 per telefoon. De vragen gingen met name over:

Ook zijn er zeven nieuwe notities geschreven. Dit waren: