Vorige

Commissies & community's

Commissies

In 2020 is gewerkt aan de transitie van de specialistengroepen naar zeven vakinhoudelijke commissies:

Het thema dga overkoepelt de commissies.

In 2021 zijn zes van de zeven commissies daadwerkelijk van start gegaan. Zij schreven een jaarplan waarin belangrijke aandachtspunten binnen hun fiscale domein werden geduid. Vervolgens is een begin gemaakt met de concrete uitwerking van ideeën. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld eventuele fiscale notities en suggesties voor cursussen, maar ook communicatie richting leden of beïnvloeding richting stakeholders. De zevende commissie, Winst IB / VPB, is nog niet ingevuld.

Community’s

Naast de commissies zijn informele groepen -community’s- voorzien. Alle leden kunnen daarin participeren. Bij community’s draait het onder meer om onderlinge kennisdeling. In 2021 is, via een proeftuin, geprobeerd drie community’s van de grond te krijgen: vrouwen in de fiscaliteit, internationaal en jong. Uiteindelijk bleek er met name belangstelling te zijn voor de community vrouwen in de fiscaliteit; die gaat begin 2022 van start.

Daarnaast is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ledenonderzoek om beter te achterhalen waar de behoeftes van leden liggen als het gaat om de uitwisseling van kennis en ervaring met collega’s.